x
mehmet_yalcin@ymail.com   +90 535 866 15 65                                                                                                                                                                                                             AYDIN

Hizmetlerimiz

Sayısal Halihazır Harita Üretimi 
    Topoğrafik Haritalar  
         Kadastral Haritalar   
           Maden Yerüstü Haritaları  
               Şeritvari Haritalar   İçme Suyu Yol
                   Kamulaştırma Haritaları   
                        Plankote ve Ağaç Rölöveleri

İmar Planı Uygulamaları
     Parselasyon Planlarının Hazırlanması
         3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması
              Ayırma ve Birleştirme İşlemleri 15. madde
                  Yola Terk, Yoldan İhdas İşlemleri

Kamulaştırmalar
     Boru Hatları
         Güzergah Haritaları   
              ENH Enerji Nakil Hatları  
                   Araziye Uygulamaları   
                          İrtifak - İntifa Hakkı Tesisleri

Maden Ocağı Haritaları   
     Kesitler
          Kübaj Hesapları

Yükleniyor
Yükleniyor...